Taking too long? Close loading screen.
Background

Pakiet Optymalny
dla rodziny

Zamów teraz (135zł/msc)

 • 10% zniżki na procedury w Szpitalu LUX MED
 • 10% zniżki na usługi Grupy LUX MED
 • 24h Telefoniczna Informacja Medyczna
 • Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
 • Lekarze specjaliści
 • Opieka medyczna dla maksymalnie 6 osób w wieku od 18 do 65 lat
 • Podstawowe badania diagnostyczne
 • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
 • Rozszerzone pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
 • Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i tężcowi

Dzwoniąc na całodobową infolinię uzyskasz pomoc od doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć. Dodatkowo uzyskasz informacje o dyżurach aptek i szpitali.

10% zniżki

na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED i procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

Otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabaty nie sumują się.

Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w placówkach wskazanych przez LUX MED w przypadku choroby, zaostrzenia się choroby przewlekłej oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • Internista
 • Pediatra
 • Lekarz medycyny rodzinnej

Usługi pielęgniarskie w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Podstawowe materiały i środki medyczne (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) użyte podczas zabiegów są bezpłatne. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

 • iniekcja dożylna
 • iniekcja podskórna/domięśniowa
 • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
 • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
 • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
 • zmiana/założenie opatrunku bez zaopatrzenia chirurgicznego
 • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
 • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
 • pobranie krwi

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówek medycznych LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia. Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w placówkach wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

 • Ortopedia
 • Chirurgia Ogólna
 • Okulistyka
 • Laryngologia

Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład którego wchodzi konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat wskazany przez LUX MED) oraz wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

Zabiegi ambulatoryjne to drobne zabiegi lub badania wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

 • ginekologia
 • okulistyka
 • urologia
 • ortopedia
 • neurologia
 • dermatologia
 • laryngologia
 • nefrologia
 • pulmonologia
 • chirurgia ogólna
 • diabetologia
 • alergologia

Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

 • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
 • OB. / ESR
 • Reticulocyty
 • Płytki krwi

Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

 • Transaminaza GPT / ALT
 • Transaminaza GOT / AST
 • Białko całkowite / Total Protein
 • CRP ilościowo
 • Bilirubina bezpośrednia / D.Bilirubin
 • Chlorki / Cl
 • Cholesterol całkowity
 • LDH – dehydrogenaza mleczanowa
 • Fosfataza zasadowa / Alkaline Phosphatase
 • Fosfataza kwaśna
 • Fosfataza kwaśna sterczowa
 • GGTP
 • Glukoza / Glucose na czczo
 • Glukoza / Glucose – 120′ / 120′ po jedzeniu
 • Glukoza / Glucose – 60′ / 60′ po jedzeniu
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 1 godzinie
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 50 g. glukozy po 2 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 1 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 2 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 3 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 4 godzinach
 • Glukoza / Glucose – test obciążenia 75 g. glukozy po 5 godzinach
 • CK (kinaza kreatynowa)
 • Immunoglobulin IgE (IgE całkowite)
 • Immunoglobulin IgA
 • Immunoglobulin IgG
 • Immunoglobulin IgM
 • Kreatynina / Creatinine
 • Kwas moczowy / Uric acid
 • Mocznik / Azot Mocznikowy / BUN
 • Potas / K
 • Proteinogram
 • PSA całkowite / Total PSA
 • Sód / Na
 • Wapń / Ca
 • Żelazo / Fe

Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania

Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej.

 • Wymaz z nosa
 • Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew tlenowy
 • Wymaz z nosa – lewej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż.
 • Wymaz z nosa – posiew w kierunku grzybów drożdż.
 • Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew tlenowy
 • Wymaz z nosa – prawej dziurki – posiew w kier. grzybów drożdż.
 • Antybiogram do posiewu – (mocz, gardło, nos, oko)

Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania

Mocz – badanie ogólne

Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania

Kał – badanie ogólne

Badania elektrokardiograficzne

Badanie EKG – spoczynkowe

Badania rentgenowskie

Wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej.

 • Rtg czaszki kanały nerwów czaszkowych
 • Rtg czaszki oczodoły
 • Rtg czaszki PA + bok
 • Rtg czaszki PA+bok+podstawa
 • Rtg czaszki podstawa
 • Rtg czaszki półosiowe wg Orleya
 • Rtg czaszki siodło tureckie
 • Rtg czaszki styczne
 • Rtg twarzoczaszki
 • Rtg nosa boczne
 • Rtg żuchwy
 • Rtg zatok przynosowych
 • Rtg noso – gardła
 • Rtg klatki piersiowej PA
 • Rtg klatki piersiowej + bok
 • Rtg klatki piersiowej bok z barytem
 • Rtg klatki piersiowej inne
 • Rtg klatki piersiowej PA + bok z barytem
 • Rtg klatki piersiowej tarczycy, tchawicy
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok lewego
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok obu
 • Rtg podudzia (goleni) AP + bok prawego
 • Rtg uda + podudzia
 • Rtg kości udowej AP + bok lewej
 • Rtg kości udowej AP + bok prawej
 • Rtg barku / ramienia – osiowe lewego
 • Rtg barku / ramienia – osiowe obu
 • Rtg barku / ramienia – osiowe prawego
 • Rtg barku / ramienia AP + bok lewego
 • Rtg barku / ramienia AP + bok obu – zdjęcie porównawcze
 • Rtg barku / ramienia AP + bok prawego
 • Rtg barku / ramienia AP lewego
 • Rtg barku / ramienia AP obu – zdjęcie porównawcze
 • Rtg barku / ramienia AP prawego
 • Rtg przedramienia lewego AP + bok
 • Rtg przedramienia obu przedramion AP + bok
 • Rtg przedramienia prawego AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia lewego AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia obu AP + bok
 • Rtg łokcia / przedramienia prawego AP + bok
 • Rtg ręki bok- lewa
 • Rtg ręki bok- prawa
 • Rtg ręki PA lewa
 • Rtg ręki PA obu
 • Rtg ręki PA prawa
 • Rtg ręki wiek kostny
 • Rtg stopy AP + bok/skos lewej
 • Rtg stopy AP + bok/skos obu
 • Rtg stopy AP + bok/skos prawej
 • Rtg stóp AP (porównawczo)
 • Rtg nadgarstka boczne – lewego
 • Rtg nadgarstka boczne – obu
 • Rtg nadgarstka boczne – prawego
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos lewego
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos obu
 • Rtg nadgarstka/dłoni AP + bok/skos prawego
 • Rtg obu nadgarstków/dłoni PA + bok/skos
 • Rtg miednicy i stawów biodrowych

Badania ultrasonograficzne

 • USG jamy brzusznej
 • USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne
 • USG ginekologiczne – transvaginalne
 • USG prostaty przez powłoki brzuszne

Inne badania diagnostyczne

 • Spirometria

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • Mierzenie RR / ciśnienia
 • Pomiar wzrostu i wagi ciała
 • Zmiana / założenie – opatrunek mały
 • Szycie rany do 3 cm
 • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym (nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • Standardowe* badanie dna oka
 • Dobór szkieł korekcyjnych (nie obejmuje soczewek z płynna ogniskową)
 • Standardowy* pomiar ciśnienia śródgałkowego
 • Standardowe* badanie widzenia przestrzennego
 • Płukanie kanalików łzowych
 • Standardowe* komputerowe badanie pola widzenia
 • Badanie autorefraktometrem
 • Badanie ostrości widzenia
 • Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:
 • Badanie trąbek słuchowych przedmuchiwanie
 • Zabieg laryngologiczny – Usunięcie tamponady nosa
 • Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:
 • Pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • Dermatoskopia

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne

 • Zmiana / założenie – opatrunek mały
Language