Taking too long? Close loading screen.
Background

Pakiet Optymalny
dla jednej osoby

Zamów teraz (79zł/msc)

  • 10% zniżki na procedury w Szpitalu LUX MED
  • 10% zniżki na usługi Grupy LUX MED
  • 24h Telefoniczna Informacja Medyczna
  • Konsultacje lekarzy podstawowej opieki medycznej
  • Lekarze specjaliści
  • Opieka medyczna dla jednej osoby w wieku od 18 do 65 lat
  • Podstawowe badania diagnostyczne
  • Rozszerzone konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
  • Rozszerzone pielęgniarskie zabiegi ambulatoryjne
  • Szczepienia przeciwko grypie sezonowej i tężcowi

  Dzwoniąc na całodobową infolinię uzyskasz pomoc od doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy doradzą Ci jakie działania należy podjąć. Dodatkowo uzyskasz informacje o dyżurach aptek i szpitali.

  10% zniżki

  na pozostałe usługi świadczone przez Grupę LUX MED i procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED

  Otrzymujesz 10% rabatu na wszystkie procedury medyczne oferowane w Szpitalu LUX MED znajdującym się w Warszawie przy ul. Puławskiej 455. Rabaty nie sumują się.

  Usługa obejmuje nielimitowane wizyty w placówkach wskazanych przez LUX MED w przypadku choroby, zaostrzenia się choroby przewlekłej oraz pomocy w nagłych zachorowaniach.

  Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia i dotyczy konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

  • Internista
  • Pediatra
  • Lekarz medycyny rodzinnej

  Usługi pielęgniarskie w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarzy podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy. Podstawowe materiały i środki medyczne (opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne) użyte podczas zabiegów są bezpłatne. Zabiegi pielęgniarskie obejmują:

  • iniekcja dożylna
  • iniekcja podskórna/domięśniowa
  • podanie leku doustnego w sytuacji doraźnej
  • pomiar temperatury ciała (bez skierowania lekarza)
  • pomiar wzrostu i wagi ciała (bez skierowania lekarza)
  • pomiar RR / ciśnienia (bez skierowania od lekarza)
  • zmiana/założenie opatrunku bez zaopatrzenia chirurgicznego
  • pobranie standardowej* cytologii z szyjki macicy
  • usługa położnej w gabinecie – badanie palpacyjne piersi
  • pobranie krwi

  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w ambulatoryjnych placówek medycznych LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia. Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

  Usługa obejmuje konsultacje specjalistyczne możliwe do wykonania w placówkach wskazanych przez LUX MED, dostępne w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach i poradnictwa ogólnomedycznego. Usługa zawiera: wywiad, poradę lekarza wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia decyzji terapeutycznej i/lub monitorowania leczenia. Nielimitowane wizyty bez skierowania dotyczą następujących konsultacji lekarzy przyjmujących w zakresie:

  • Ortopedia
  • Chirurgia Ogólna
  • Okulistyka
  • Laryngologia

  Usługa jest dostępna w placówkach wskazanych przez LUX MED w ramach profilaktyki grypy sezonowej na podstawie skierowania z konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznych konsultacji lekarzy i obejmuje 1 szczepienie w ciągu 12 miesięcy, w skład którego wchodzi konsultacja lekarska przed szczepieniem, szczepionka (preparat wskazany przez LUX MED) oraz wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.

  W zakres usługi wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej (nie obejmuje badań wykonywanych za pomocą testów paskowych), obrazowej i czynnościowej wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED, na podstawie skierowania wystawionego podczas konsultacji lekarza podstawowej opieki medycznej lub specjalistycznej konsultacji lekarza LUX MED, wyłącznie ze wskazań medycznych w przebiegu procesu diagnostyczno-terapeutycznego prowadzonego w placówkach wskazanych przez LUX MED. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana.

  Usługi w formie drobnych zabiegów lub badań, wykonywane w placówkach wskazanych przez LUX MED w warunkach ambulatoryjnych przez lekarza, podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych i związany z tym dostęp do użytych podczas zabiegu, bezpłatnych materiałów i środków medycznych takich jak: opatrunki tradycyjne z gazy lub waty, bandaże, venflony, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, surowica – antytoksyna tężcowa, szwy i nici chirurgiczne, uzależniony jest od zakresu konsultacji lekarzy, do których Pacjent jest uprawniony w ramach pakietu i dostępności zabiegu w wyznaczonej placówce medycznej.

  • ginekologia
  • okulistyka
  • urologia
  • ortopedia
  • neurologia
  • dermatologia
  • laryngologia
  • nefrologia
  • pulmonologia
  • chirurgia ogólna
  • diabetologia
  • alergologia

  Badania hematologiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

  • Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny
  • OB. / ESR
  • Reticulocyty
  • Płytki krwi

  Badania biochemiczne wraz z pobraniem materiału (krew) do badania

  Badania bakteriologiczne wraz z pobraniem wymazu do badania

  Usługa nie obejmuje badań wykonywanych technikami biologii molekularnej.

  Badania moczu wraz z podaniem materiału (mocz) do badania

  Mocz – badanie ogólne

  Badania kału wraz z pobraniem wymazu do badania

  Kał – badanie ogólne

  Badania elektrokardiograficzne

  Badanie EKG – spoczynkowe

  Badania rentgenowskie

  Wynik badania na nośniku zgodnym z przyjętym standardem w danej placówce medycznej.

  Badania ultrasonograficzne

  Inne badania diagnostyczne

  Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

  • Mierzenie RR / ciśnienia
  • Pomiar wzrostu i wagi ciała
  • Zmiana / założenie – opatrunek mały
  • Szycie rany do 3 cm
  • Usunięcie szwów w gabinecie zabiegowym (nie dotyczy usunięcia szwów po porodzie oraz szwów założonych poza placówkami wskazanymi przez LUX MED)
  Language